download 3Overloop hier voor uzelf nog eens alle wettelijke punten waaraan u moet voldoen. Van opleiding tot het waarschuwingsbord op 5 meter leesbaar. 

De controlediensten checken u sinds kort op enkele bijkomende punten waaronder de NACEBEL CODE zonnecentra 9604002

 

Naast deze administratieve verplichtingen is er natuurlijk ook de wettelijke stralingslimiet van 0,3W/m² waaraan u zich moet houden. Bent u niet voor de volle 100% zeker of u wel volledig voldoet aan de zeer vele regels, dan kan u een zgn. FeBelSol pré-controle aanvragen. Informeer u per mail info@febelsol.org of tel 0486-726145 (check-up start met het officieel uitmeten -met volledige rapportage- van uw toestellen). De kosten hiervoor bedragen € 250,- per studio/locatie.

 

Om u te helpen kan u hier alvast eens de officiële controlelijst (checklist) doorlopen ...

1. Een zonnecentrum mag niet werken bij afwezigheid van een onthaalverantwoordelijke, behalve indien het voldoet aan de voorwaarden voor een geautomatiseerd zonnecentrum.
NEE
JA, OK!

2. Er wordt een bord aangebracht dat zichtbaar en op minstens vijf meter afstand leesbaar is en waarop de tekst staat die opgenomen is in de bijlage I bij dit besluit. Deze tekst is ten minste gesteld in de taal of de talen van het taalgebied waar het zonnecentrum is gelegen; (Art. 3. 2°)

NEE
JA, OK!

3. Een beschermende bril is ter beschikking voor de consumenten. Het ter beschikking stellen van de beschermende bril aan een andere consument is niet toegelaten, behalve na voorafgaande ontsmetting van de bril (Art. 3. 6°)

NEE
JA, OK!

4. Bij elk defect wordt de zonnebank automatisch uitgeschakeld (Art. 3. 7°)

NEE
JA, OK!

5. Een onthaalverantwoordelijke of het besturingssysteem past aan de intensiteit en de gebruiksduur van de zonnebank automatisch aan van het huidtype van de consument, rekening houdend met de karakteristieken van de zonnebank en de gebruikte lampen (Art. 3. 11°)

NEE
JA, OK!

6. Een onthaalverantwoordelijke of het besturingsysteem ziet erop toe dat de eerste blootstelling van een sessie slechts de helft van een normale dosis bedraagt (Art. 3.12°)

NEE
JA, OK!

7. Een onthaalverantwoordelijke of het besturingsysteem ziet erop toe dat er minstens 48 uur is tussen de eerste en tweede blootstelling van een sessie en minstens 24 uur tussen de volgende blootstellingen (Art. 3.13°)

NEE
JA, OK!

8. Elke onthaalverantwoordelijke heeft een opleiding gevolgd die door de bevoegde gemeenschap wordt bepaald. (Art. 5.)

NEE
JA, OK!

9. De onthaalverantwoordelijke: informeert elke nieuwe consument mondeling over de gevaren van blootstelling aan ultravioletstraling aan de hand van de tekst die opgenomen is in bijlage II van dit besluit (Art. 6.1°)

NEE
JA, OK!

10. Bepaalt samen met elke nieuwe consument zijn huidtype en legt hem de specifieke risico's voor dit huidtype uit. (Art. 6.2°)

NEE
JA, OK!

11. Dit huidtype wordt genoteerd op het ontvangstbewijs bedoeld in het tweede lid (Art. 6.2°)

NEE
JA, OK!

12. Laat personen onder de 18 jaar en personen met huidtype 1 niet toe in zijn centrum gebruik te maken van zonnebanken of andere installaties die ultravioletstralen afgeven (Art. 6.3°)

NEE
JA, OK!

13. Houdt de resultaten bij van de controles bedoeld in artikel 3, 8° (Art. 6.4°)

NEE
JA, OK!

14. De toestand van de ultravioletlampen en de filters wordt afhankelijk van de gebruiksintensiteit en ten minste om de drie maanden gecontroleer (Art. 3.8°)

NEE
JA, OK!

15. Een onthaalverantwoordelijke of het besturingssysteem past aan de intensiteit en de gebruiksduur van de zonnebank automatisch aan van het huidtype van de consument, rekening houdend met de karakteristieken van de zonnebank en de gebruikte lampen; 12° een onthaalverantwoordelijke of het besturingsysteem ziet erop toe dat de eerste blootstelling van een sessie slechts de helft van een normale dosis bedraagt; 13° een onthaalverantwoordelijke of het besturingsysteem ziet erop toe dat er minstens 48 uur is tussen de eerste en tweede blootstelling van een sessie en minstens 24 uur tussen de volgendeblootstellingen. ("Art. 3.11° 12° 13°)

NEE
JA, OK!

16. Bepaalt samen met elke nieuwe consument zijn huidtype en legt hem de specifieke risico's voor dit huidtype uit. Dit huidtype wordt genoteerd op het ontvangstbewijs bedoeld in het tweede lid (Art. 6.2°)

NEE
JA, OK!

17. Laat kosteloos toe dat de bevoegde overheid de nodige controles kan uitvoeren (Art. 6.5°)

NEE
JA, OK!

18. Bepaalt samen met elke nieuwe consument zijn huidtype en legt hem de specifieke risico's voor dit huidtype uit. Dit huidtype wordt genoteerd op het ontvangstbewijs bedoeld in het tweede lid (Art. 6.2°)

NEE
JA, OK!

19. Minimum vereisten cabines: de cellen zijn voldoende ruim, verlucht en er is een snelle evacuatie mogelijk (Art. 3.1°)

NEE
JA, OK!

20. Instructies betreffende een veilig gebruik van de zonnebanken (Art. 3.3°)

NEE
JA, OK!

21. Instructies over de reiniging van de zonnebank (Art. 3.3°)

NEE
JA, OK!

22. Blootstellingschema's (Art. 3.3°)

NEE
JA, OK!

23. Gesteld in de taal van het taalgebied waar het zonnecentrum gelegen is (Art. 3.3°)

NEE
JA, OK!

24. In elke cel zijn reinigingsmiddelen aanwezig, die aan de specifieke vereisten voor de zonnebanken (hygiëne, dermatologische aspecten en hoge temperaturen) zijn aangepast (Art. 3.4°)

NEE
JA, OK!

25. Elke cel is zodanig uitgerust dat een consument, in geval van nood, onmiddellijk hulp kan vragen aan iemand die in staat is om in de kortst mogelijke tijd gepaste hulp te bieden (Art. 3.5°)

NEE
JA, OK!

26. De toestand van de ultravioletlampen en de filters wordt afhankelijk van de gebruiksintensiteit en ten minste om de drie maanden gecontroleerd (Art. 3.8°)

NEE
JA, OK!

27. De zonnebanken worden minstens eenmaal per dag ontsmet (Art. 3.9°)

NEE
JA, OK!

28. De straling van de zonnebanken mag op geen enkele plaats een totale effectieve erytheemgewogen irradiantie hoger dan 0,3 W/m² vertonen (Art. 3.10°)

NEE
JA, OK!

29. Elke handeling die uitgevoerd wordt aan het besturingssysteem en die aanleiding geeft tot het niet naleven van de voorwaarden van dit besluit, is verboden. (Art. 2bis)

NEE
JA, OK!

30. Prijsaanduidingen. Alle producten zijn duidelijk geprijsd aslook de aangeboden diensten. 

NEE
JA, OK!

31. Het KBO nummer staat duidelijk vermeld op de voordeur (etalage) evenals op eventuele website(s)

NEE
JA, OK!

32. In orde met de specifieke Nacebel code zonnecentra 9604002

NEE
JA, OK!

Vorige   Volgende
Gebruiker details
Naam: (noodzakelijk)
e-mail: (noodzakelijk)

How many legs on a typical dog? (e.g: 5)

Over FeBelSol

FeBelSol, de Belgische vereniging van zonnebankuitbaters, wil de kwaliteit en de veiligheid van het zonnen bevorderen door een code voor Goede Praktijken toe te passen met duidelijke en concrete regels over de werking van een zonnebankcentrum, door een interne controle van haar leden.

Ook objectieve en heldere uitleg aan de consument komen bij FeBelSol op de eerste plaats.

www.febelsol.org

Free Download

logovoettransp

©2019 FeBelSol vzw asbl - KBO.0629.959.372 - Let's Go For Qualty!
Hoveniersstraat 34A 2840 Rumst Belgium Mobile FR: Facturation +32 491 080973 Mobile NL: +32486726145

Search