U of uw dokter kan dit als hulpmiddel aanwenden en het resultaat ontvangt men in de opgegeven mailbox. Het toewijzen van een bepaald huidtype aan een persoon steunt op een beoordeling van iemands aanleg om erytheem (zonnebrand) te vormen en om te pigmenteren. 

 

1. Welk is de kleur van Uw ogen?
lichtblauw, -grijs, -groen
Blauw, grijs, groen
Lichtbruin
Donkerbruin
Bruin / zwart

2. Welk is de kleur van Uw haar?
Roodachtig - ros
Blond
Kastanjebruin
Donkerbruin
Zwart

3. Welk is de kleur van uw onbestraalde huid?
Roodachtig-spierwit
Witachtig-licht
Beige-achtig
Lichtbruin-getint
Donkerbruin

4. Heeft uw onbestraalde huid sproeten?
Zeer veel
Veel
Weinig
Amper
Geen

5. Als ik te lang in de zon heb vertoefd …
Ernstige zonnebrand, pijnlijk rood, vervellen en blaarvorming
Zonnebrand, veelvuldige vervelling van de huid
Zonnebrand, soms zonder vervelling
Zelden zonnebrand
Geen last van verbranding

6. Hoe bruin wordt uw huid?
Wordt nauwelijks of helemaal niet bruin
Wordt wat bruin, wat lichtjes gekleurd
Wordt bruin
Wordt gemakkelijk bruin
Wordt zeer snel bruin

7. Onmiddelijk na het zonnen dofbruin?
Nooit
Nauwelijks
Soms
Vaak
Steeds

8. Hoe reageert uw gelaat op de zon?
Zeer gevoelig
Gevoelig
Normaal
Kan de zon goed verdragen
Nooit klachten

9. Zont u meestal over heel uw lichaam?
Nooit
Zelden
Soms
Vaak
Steeds

10. Wanneer was u voor het laatst flink onder de zon(nebank)?
Meer dan 3 maand geleden
2-3 maand geleden
1-2 maand geleden
Minder dan een maand geleden
Minder dan 2 weken geleden

Vorige   Volgende
Gebruiker details
Naam: (noodzakelijk)
e-mail: (noodzakelijk)

Nieuw per 01.01.2019

Art.9 § 2. Het huidtype wordt bevestigd door een medisch getuigschrift dat is opgemaakt door een arts en dat door de consument wordt bezorgd aan het zonnecentrum.

Art.9 § 3. In afwijking van paragraaf 2 mag het huidtype gezamenlijk door de onthaalverantwoordelijke en de consument worden bepaald, op voorwaarde dat het zonnecentrum over een toestel beschikt voor het bepalen van de huidgevoeligheid van de consument.

mmetertransp

Bepalen van het huidtype volgens de Fitzpatrick classificatie - Gecertificeerde opleiding ‘uitbating van een zonnecentrum’ - Syntra Vlaanderen

Over FeBelSol

FeBelSol, de Belgische vereniging van zonnebankuitbaters, wil de kwaliteit en de veiligheid van het zonnen bevorderen door een code voor Goede Praktijken toe te passen met duidelijke en concrete regels over de werking van een zonnebankcentrum, door een interne controle van haar leden.

Ook objectieve en heldere uitleg aan de consument komen bij FeBelSol op de eerste plaats.

www.febelsol.org

Free Download

logovoettransp

©2019 FeBelSol vzw asbl - KBO.0629.959.372
Hoveniersstraat 34A 2840 Rumst Belgium

Search